Rozmiar tekstu:

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna kontynuuje spotkania z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi z województwa zachodniopomorskiego. Ostatnie tygodnie to spotkania m.in. z  Lokalną Organizacja Turystyczną Wokół Drawy, Lokalną Organizacją Turystyczną Regionu Kołobrzeg, Lokalną Organizacja Turystyczną Czaplinek, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemia Drawska i Wałecką Lokalną Organizacją Turystyczną. W spotkaniach tych biorą udział członkowie LOTów oraz przedstawiciele jednostek samorządowych.

W kilkugodzinnych spotkaniach prowadzone są rozmowy m.in. o celach i planach działań ZROT i LOTów, proponowanych polach i płaszczyznach współpracy oraz wzajemnych oczekiwaniach. Prowadzone dyskusje dotyczą współpracy LOTów z samorządami lokalnymi, czy zapewnia ona w pełni efektywne realizowanie zadań organizacji zarówno w kontekście ich celów statutowych, jak i w kontekście celów dotyczących promocji turystycznej poszczególnych gmin czy powiatów.  W tym zakresie niezwykle cenna jest obecność i udział w dyskusji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Oczekiwaniem wobec tych spotkań jest wzmocnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami turystycznymi w regionie oraz wypracowanie modelu współpracy pomiędzy JST i LOTami oraz ZROT. Wskażą one reguły i formy współpracy, ułatwią organizowanie i koordynacje działań w sferze promocji i rozwoju atrakcyjności turystycznej gmin, powiatów oraz całego regionu. Będą również miały wpływ na wykorzystanie potencjału LOTów jako organizacji zrzeszających 3 sektory (branżę turystyczną, JST i organizacje pozarządowe) do opracowywania wspólnej polityki rozwoju i promocji turystyki oraz efektywnego wykorzystywania zasobów ludzkich i środków finansowych w realizowaniu postawionych przed sobą celów.


 

Źródło:  www.zrot.pl

Dodaj swój komentarz i włącz się do dyskusji...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy